Đại Lý Sơn Dulux tại Việt Nam

Hotline: 0937.375.987 - 0903.954.094

Bột trét Dulux cao cấp

Bột trét Dulux cao cấp

Thông tin chung

  • Bề mặt hoàn thiện NA
  • Độ bao phủ ≈ 0.4-0.5 kg/m²
  • Thời gian khô Lớp 1 cách lớp 2 từ 1 – 2 giờ
  • Số lớp sơn 2

Cùng chuyên mục